Cosplay18禁福利站

Cosplay18禁福利站

或疑转筋多在足,明属阴寒。 始而恶寒,既而发热,非若伤寒发热而兼恶寒也。

如两足欹侧,脚膝痿弱,行步不正,是痿也,加酒洗黄柏、知母,令两足涌出气力。又风热盛,搏击于血则血出,甚则气血腐化为脓,出臭汁,名齿龋。

又云∶阳气者,起于足五趾之表。其有饥而不能食者,脾热则消谷而饥,本欲食,因胃脘枯槁不能纳,或火热上冲,或痰涎上壅,食不得下也。

四逆脉厥体厥,此气闭也,宜下之。甚者病即失音,名哑瘴。

呕虫,虫动则恶心,故呕,药入则虫必动,动则呕,虫不出而药反出,非计也。仍入荆、防、白芷、蜂房之属煎,频漱口。

肉痔痈,鼻中肉赘,臭不可近,痛不可摇,此湿热壅盛所生,如地湿热而蒸成芝菌也。 面色青黑;气血滞于内,不上行则面无血色;久滞忽通,火得上伸,则赤也。

Leave a Reply