No4645模特佘贝拉bella海南岛旅拍精致露肩米色连衣裙秀翘臀诱惑写真74P佘贝拉秀人网

No4645模特佘贝拉bella海南岛旅拍精致露肩米色连衣裙秀翘臀诱惑写真74P佘贝拉秀人网

五脏安则精自益,目自明。死肌者,湿毒侵肌肉也。

色深紫而脆者良。《本经》主阴痿绝伤,茎中痛,利小便,益气力,强志。

非若人参之性禀阳明,象类君子,苟有过人皆知之,是以师家敛手不敢用,病家缄口不敢尝,直至滨危不得已而用之,每至下咽即毙,是以左右之人靡不交口归咎于人参,曷知其为从前误药所致。《千金》称其除客热,利肠胃,是言其概也。

藏器有云∶水银入耳能蚀人脑,令人百节挛缩,但以金银着耳边即出;头疮切不可用,恐入经络必缓筋骨,百药不治。苦涩温,无毒。

时珍云∶人参甘苦而温,其体重实,专补脾胃元气,因而益肺与肾,故内伤元气者宜之。婴儿女交会于中,镇心安神是其本性。

发明铁之精华也。又赤者利血,白兼补气,亦如赤、白芍药之义,诸家言其性寒,安有辛香而寒者乎。

Leave a Reply